Sekswap


23-Aug-2019 07:33

John Lethenström utses till ny chef Fastighetsutveckling på Hufvudstaden AB och kommer att ingå i koncernledningen.

I och med Johns tillträde den 14 augusti 2017 utökas koncernledningen med en person.

Body by Body is a collaboration between Melissa Sachs and Cameron Soren.

- Det är med stor glädje vi hälsar John Lethenström välkommen till Hufvudstaden i befattningen som Chef Fastighetsutveckling.

Melissa shows me that Florent messaged her that Cura posted our show in Brussels to their website.